Portåbner WA 300 S4

Kategorier:
Portåbnere til Industri

Med blød start og blødt stop som standard

Særlig monterings- og servicevenlig med kraftbegrænsningen som standardudstyr.

På porte uden gangdør er der ikke brug for at installere fx kant- og wiresikringer. Det reducerer omkostningerne og risikoen for udgifter til reparations og servicearbejde.

Sikker kørsel til positionen NED med neddroslet hastighed.
Kørsler i retning “OP” og “NED” over 2500 mm abningshøjde sker med
en hastighed pa ca. 19 cm/sek. Under 2500 mm åbningshøjde skal kørslen
i retning “NED” af sikkerhedsårsager indstilles til ca. 10 cm/sek.

Med en medløbende fotocelle som ekstra udstyr eller en kantsikring
bortfalder denne indskrænkning, dvs. at porten åbner og lukker med ca. 19 cm/sek. Integreret styring med trykknappen DTH R
Som ekstra udstyr kan WA 300 S4-motoren leveres med den eksterne styring 360 (forberedt til kørebaneregulering).

  • Som standard ved brug af WA 300 S4
  • Blød start og blødt stop giver en skånsom og rolig portkørsel
  • Kraftbegrænsning i retning “OP” / “NED”
  • Integreret styring med trykknappen DTH R
  • Ringe sideanslag på kun 200 mm
  • Det er ikke nødvendigt med installationer eller ledningsforinger pa porten*
  • Wiresikring er ikke nødvendig
  • Kun ca. 1 watt strømforbrug i standby (uden andet tilsluttet elektrisk tilbehør)

* Undtagen til porte med gangdør

Portstørrelser
Maks. portbredde 6000 mm
Maks. porthojde 4500 mm
Maks. 150 portcyklusser (OP / NED)
pr. dag eller maks. 10 portcyklusser
(OP / NED) pr. time